شرکای تجاری خدمات و پروژه ها درباره ما
همکاری تجاری و بازرگانی در حوضه تولید و عرضه تجهیرات فیزیو تراپی و توانبخشی
همکاری مشترک تکنولوژی محور در حوضه بازرگانی و فروش مموری گیج  mqg , plt , pipe line telecommuniction system
همکاری تجاری و تکنولوژیک در حوضه تولید و عرضه اینوتور های پنل خورشیدی
همکاری مشترک شرکت دانش بنیان دز الکترونیک جنوب و بازرگانی ماناوان
همکاری مشترک و حمایت مالی و معنوی در حوضه تولید محلول ایزوتون
همکاری تجاری و بازرگانی در حوضه تولید و عرضه محلول ایزوتون

Knowledge based capital

061-32235728
Manaavan@gmail.com اهواز- خیابان ازادگان - نبش خیابان اهنگری - ساختمان هشت بهشت - واحد 33